Racegruppen


Dansk Terrier Klub (DTK) er specialklub for 32 forskellige terrierracer - herunder også West Highland White Terrier.
Hver race har sin egen racegruppe i DTK, og hver racegruppe har sin egen ansvarshavende racerepræsentant.

Den ansvarshavende racerepræsentant kan vælge en medhjælpende racerepræsentant.

Racerepræsentanten (den ansvarshavende) varetager racens særlige interesser i Dansk Terrier Klub (DTK). Racerepræsentanten er såvel racens som DTKs officielle ansigt og stemme udadtil og er forpligtet til at arbejde for udbredelse af kendskab til såvel racen som DTK.

Racerepræsentanten skal arbejde i racens interesse og vise loyalitet og samarbejdsvilje over for alle medlemmer af racegruppen.

Racerepræsentanten tages med på råd i fastsættelse af regler for avl og opdræt.  Racerepræsentanten  er i disse forhold ansvarlig for, at racegruppens meninger forelægges DTKs bestyrelse inden endelig beslutning tages.

Racerepræsentanten skal ved henvendelse vedr. hvalpeforespørgsel henvise til hvalpelister hos hhv. Dansk Terrier Klub og Dansk Kennel Klub. Racerepræsentanten må ikke forfordele egne eller andres hvalpe.

Racerepræsentanten er forpligtet til at holde årlige racemøder.


Ansvarshavende racerepræsentant
Ann Kragholm


Tlf:  4055 2817E-mail: westie@bonnie-ann.dkMedhjælpende racerepræsentant
Carina Holler


Tlf.: 61772854
E-mail: westie@sodemarken.dk

Hvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes af Dansk Terrier Klub.

Her kan du let komme i kontakt med opdrættere af West Highland White Terrier, samt få en oversigt over aktuelle hvalpekuld.