Racemøder

Racerepræsentanten er forpligtet til at holde mindst et årligt racemøde for racegruppens medlemmer. 

 På dagsorden for racemødet er minimum følgende:
 1) Velkomst v/racerepræsentanten
 2) Valg af referent
 3) Orientering fra racerepræsentanten
 4) Orientering fra evt. udvalg
 5) Opsamling fra forrige racemøde herunder evt. opdatering af Racespecifik Avls Strategi (RAS)
 6) Eventuelt

 Hertil kommer forslag til dagsorden fra medlemmer

Klik her for Race Årsmøde referater


Næste møde afholdes 9. marts 2019 i Århus Firmasport, Paludan-Müllers Vej 110, 8210 Århus N, kl 12:00 til senest kl 18:00.  

Dagsorden for møde 2019:

1) Velkomst v/racerepræsentanten

2) Valg af referent

3) Orientering fra racerepræsentanten

4) Regnskab

5) Orientering fra evt. udvalg

6) Opsamling fra forrige racemøde

- Mentalbeskrivelse (læs materialet og tag stilling til resultatet)

- Registrering af CMO på Hundeweb

- Genindførsel af avlsgodkendelse

7) Pointsystem Årskonkurrence

8) Hjemmeside

9) Facebookgruppen Westiegruppen – Danmark

10) Eventuelt

På det ekstraordinære racemøde i november 2018 i Billund, blev det besluttet/aftalt at det udkast, der er lavet til en mentale skrivelse skal lægges ind på “Min side”, så medlemmer kan se det. Det vil så blive taget op på næste racemøde i marts 2019, da alle så har haft mulighed for at se det igennem. Klik her for at se udkast til Mentalbeskrivelse  - kun for medlemmerHvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk ejes af Dansk Terrier Klub.

Her kan du let komme i kontakt med opdrættere af West Highland White Terrier, samt få en oversigt over aktuelle hvalpekuld.