Racegruppen


Dansk Terrier Klub (DTK) er specialklub for 32 forskellige terrierracer - herunder også West Highland White Terrier.
Hver race har sin egen racegruppe i DTK, og hver racegruppe har sin egen ansvarshavende racerepræsentant.

Den ansvarshavende racerepræsentant kan vælge en medhjælpende racerepræsentant.

Racerepræsentanten (den ansvarshavende) varetager racens særlige interesser i Dansk Terrier Klub (DTK). Racerepræsentanten er såvel racens som DTKs officielle ansigt og stemme udadtil og er forpligtet til at arbejde for udbredelse af kendskab til såvel racen som DTK.

Racerepræsentanten skal arbejde i racens interesse og vise loyalitet og samarbejdsvilje over for alle medlemmer af racegruppen.

Racerepræsentanten tages med på råd i fastsættelse af regler for avl og opdræt.  Racerepræsentanten  er i disse forhold ansvarlig for, at racegruppens meninger forelægges DTKs bestyrelse inden endelig beslutning tages.

Racerepræsentanten skal ved henvendelse vedr. hvalpeforespørgsel henvise til hvalpelister hos hhv. Dansk Terrier Klub og Dansk Kennel Klub. Racerepræsentanten må ikke forfordele egne eller andres hvalpe.

Racerepræsentanten er forpligtet til at holde årlige racemøder.


Information pr 30.08.2022


Grundet sygdom, har jeg fundet det nødvendigt at trække mig som racerepræsentant for Westiegruppen med øjeblikkelig virkning. Opgaverne vil fremover blive varetaget af Carina Holler, som hidtil har fungeret som assisterende racerepræsentant. 
Jeg er ikke i tvivl om at jobbet vil blive passet på bedste vis med Carina ved roret. Hendes erfaring vil komme jer alle til gode.

Ann Kragholm
Ansvarshavende racerepræsentant
Carina Holler

Tlf.: 61772854

E-mail: westie@sodemarken.dk

Medhjælpende racerepræsentant
Annette Esper Mogensen

Tlf.: 40535742

E-mail: annette@jksolution.dk
Udskriv denne side